Click me
Transcribed

Waste management

Kompostování Způsoby nakládání s komunálními odpady Komunální odpad dle způsobu svozu Svoz objemného odpadu 2% Jediný druh odpadu, který Ize 100% recyklovat a získat 0, z něho kvalitní hnojivo. Recyklace Běžný svoz Zoracování a ziskání materiálů, ze kterých byly výrobky vyrobeny. Odpady z komunálních služeb 15% 11% Spalování Ve spalovně je odpad využiván jako palivo pro výrobu tepelné energie. 18 % 13% Skládkování 73% Odděleně sbirané skožky 55% Zařizení pro trvalé uložení odpadu 10 % ostatní Na jednoho obyvatele je odhadem 320 kg odpadu za rok. kovy 33 % 25 % 21 % Název pochází z anglického recycling = recirkulace, vrácení zpět do procesu (znamená znovuvyužiti, znovuuvedení do cyklu). Recyklace plasty sklo papír Plasty K výrobě plastů se použijí zhruba 4 procenta celkové produkce ropy. Papír Sklo Kovy Ostatní 320кg Lze ho recyklovat 4-6krát. Recyklací se šetří sklářský písek, vápenec, soda i energie. Vyskytují se ve sloučeninách čiv ryzi formé (drahé kovy), jsou vyčerpatelnými zdroji surovin. NÁPOJOVÉ KARTONY obal na potraviny. TetraPak Výrobky z recyklovaného papíru sešity, obálky, kancelářský papír, tašky, toaletní papír, plata na vajička, ale i tepelné izolace a mulčovací fólie výrobky z recyklovaného skla láhve, nápojové sklo, skleněné potřeby do domácnosti Výrobky z recyklovaného plastu recyklované PET láhve, které se mění na umělá vlákna, geotextilie, výplně z dutých vláken, plastové díly automobilů a další Výrobky z recyklovaných nápojových kartonů nápojové kartony, výrobky z recyklovaného kovu V roce 2011 se vytřidilo 46 kg na jednoho obyvatele. nápojové plechovky, ALU izolační desky s využitím vička od jogurtů, sýrů, pomazánek, alobal. hlinikové součástky atd. ve stavebnictví, stavební desky Flexibuild Skleněná láhev Nadrcené střepy se míchají s ostatnimi přísadami. Vznikne takzvaný kmen, který se v peci taví přibližně pi 1460 stupních Celsia. Tavenina poté postupuje k výrobním strojům, kde se tvarují vlastní láhve. Deska Flexibuild Toaletní papír Běžně dostupný, pň jeho výrobě je nižší spotřeba energie a vody, dochází k menšímu znečištění Životního prostředi. Džiny značky Levi'e® V roce 2012 tato značka představila novou džínovou kolekci, vyrobenou s použitim recyklovaných PET láhví. 1 džiny = cca 8 PET láhví Škoda Plechovky, které jsme u nás (podle staršího odhadu) vyhodili do popelnic, by pokryly 62 procent apotřeby surovin v automobilce Škoda. Stavební deska vyrobená speciální technologií, při níž dochází k recyklaci odpadních vrstvených potravinářských obalů. 1 dům = 250 000 ks nápojových kartonú 46 ко Poločas rozpadu produktů z různých materiálů – přibližný odhad rozkladu v běžných přírodních podmínkách (např. Ies) slupka pomeranče nedopalek cigarety s filtrem pěnový polystyren PET láhev ohryzek vlněná ponožka papír plechovka 16 dni 15 let 15 let 100 let rok 1,5roku 10 000et 4měsíce ZDROJ: EKOSTRAZCE CZ, JAKTRIDIT.CZ. CZ50 CZ, EKOKOM CZ. ARNIKA CZ. PRIRODA CZ (NEWSLAB.c

Waste management

shared by Newslab on Sep 06
1,480 views
3 shares
1 comment
Infographics about waste management.

Publisher


Designer


Tags

waste trash

Category

Environment
Did you work on this visual? Claim credit!

Get a Quote

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size