Click me
Transcribed

Spring storms

Jarní bouřky Bourky mēly vždy velký vliv na lidstvo. Řimanė v nich spatfovali Jupitera metajiciho blesky ukované Vulkánem. Původní obyvatelė Ameriky v nich spatřovali hromového ptáka, který slouži Velkému duchu. I když se to modemimu člověku může zdát kuriózní, nepřestávaji ho bouře fascinovat, o tom svědčí i to že každé jaro vyrážeji lovci bouři do rovin Velkých plání, aby zkoumali projevy bouři a tornád. HROM Mrsk dale mohutni. Jeho tvar se nejvice podcbá vysoký véžim nebo ohrominym kupam Zidina prše. Zatřata plaema se prudce roepina, vyvolivá rázovou vinu. Tu slyšime jako hrom. Zvuk hromu se sii rychlosti 343 mis. Spodri čast mraku JAK DALEKO JSTE OD BLESKU? ziskava ziporný nátboj Zemský povich naboj opačný - kladný Doba mezi zableskem a zahtménim v sekundach delená trfemi = vaše vzdlenost v km od blesku Piklad: doba od zablesku je 10s - vase vzelenost od blesku je cca 33 km Ochiszenim vznikaj vodni kapiky nebo ledové krystaky Vznká oblak PRŮMÉR KANÁLU 2,5-40 cm Pokud je rondil mezi naboj at plis vek. vyrovná sebleskem Potom, co úvodni vyboj dosáhne zeme, náeledije mnohem jasnejsi zpetný výboj od země k oblaku - blesk. ASTRAFÓBIE Strachem z boulek trpi predevšim dét, ale vittinou se nejedná o rzvinutou fobi, pokud chovani nepřetrvává déle než púl roku. DÉLKA DRÁHY 15 km Od země se ohrivà zduch Rychle stoupa vzhüru, kde se ochlazuje TRVANI VÝBOJE 0.25-1,2s PROUD DRUHY BLESKU 60-230 A STUHOVÝ LL vyboj u něhat jsou jednotive dari posunute do strany siným vetrem. TEPLOTA NAPÉTI 80-100 MV VZDUCHU ČÁROVÝ Dloutrý vyboj mezi makema zemi v obou směrech daprowieeny hromem 20 C00-30 000 C RYCHLOST 10-50 kms PLOŠNÝ Elektrický výboj mezi drema mraky, Casto neni slyset hrom OCHRANA PŘED BLESKEM DOMA Slunce v letnich dnech zahrivá povch zené RŮŽENCOVÝ Je velmi vzácnj, pipominá kuidky na snürce nutence • dim musi mit hromcovod odpojte televizi od ameny • vytahnéle el spotřebiče zezásuvek • použivete zasukys tzv. pleperovou octranou • nepouttete vodu z vodovodu • vypnete havni plivody plynu a vody Ten mite byt výraznéj leplejši ned vzduch KULOVÝ Doposud ne zoela vysvětlerý jer svitikci koule o průměru do 1 m. SRÁŽKY NA ÚZEMİ ČR VÝSKYT BLESKŮ ZVÍŘATA Dlouhodobý prúměr Na světě udeř 15-30 % psů se boji bouiek, kodky jen vzácně ročnich sražek na üzemi ČR 74 (v mm) 40-50 výbojů za 1 s 84 79 78 OCHRANA PŘED BLESKEM VENKU zikovė jsou ceaméle stojd stromy a volná • prostranstvi, lehnete si na zem, nebehejte nedotjkejte se kovových předmétů, • rejezdete na kole • nepouživeje elekrotechniku • nezistávejle ve vode, ta je pro biesk dobry vode OCHRANA PŘED BLESKEM VAUTE 42 47 52 42 49 49 • radej zastavie • nevystupute, auto funguje jako tzv. Faradayova klec, po jejimž povrchu vyboj sklouzne • blesk se do automobilu miže dostat po dratech od artény, nedotykejte se radophijmade • pneumaniky obsahui vodvý uhik, mély by vyboj svést do země 38 40 1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 2DROJ: BOURKYCOM MEPEDAona C HES (NEWSLAB.c

Spring storms

shared by Newslab on Aug 27
112 views
0 shares
0 comments
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Publisher


Designer


Category

Environment
Did you work on this visual? Claim credit!

Get a Quote

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size