Click me
Transcribed

International day of water

Je všude kolem, přesto je vzácná 22. 3. 2015 Voda je pro naši planetu a celé lidstvo opravdu düležitá. Ta nejvzácnější, kterou máme v naší republice, je voda podzemní. Diky vrstvám nepropustných hornin je chráněna před znečištěním a najdeme v ní i královnu vod – minerální vodu. Mezinárodní den vody nám od roku 1993 připominá düležitost hlavně sadkovodnich zdrojú pitné vody. Ten letošni připadá na nedēli. MEZINÁRODNÍ DEN VODY VZNIK A PŮVOD MINERÁLNÍCH VOD MAPA ZDROJŮ PŘÍRODNÍCH MINERÁLNÍCH VOD Každá minerálni voda je unikátni svým složenim a chuti Je čerpána přimo z přírodního zdroje z hloubky desitek až stovek metrů. Prameny přirodnich minerálnich vod se vetsinou nacházeji v chráněných krajinných oblastech. Nejvice jich najdeme na západe Čech, kde diky vysoké koncentraci zidel leži i největši počet významných lázehských měst Důležité zdroje nalezneme iv oblesti No- vohradských hor, v Českém středohoři či na Moravě, kde pésmo mineráhich vod smětuje od oblasti Západnich Karpat a Beskyd až k Brnu a dále do Rakouska. Aby mohl vzniknout mineráhi pramen, musi povrchová (deštová, řični) voda prosakovat do hlubšich vrstev zemské küry, někdy až do hloubky 30 kiometrů Korurni Podbradka 71 % Mationi Ondrášovka Magnesia POVRCHU ZEMĚ POKRÝVÁ VODA Il- Sano Hanácká Kyselka 60 % Dobrá voda organismu dospělého člověka je tvořeno vodou U nekterých pramenů vznikaji lkzně, voda z jných se plni do lahvi. Jen v ČR je to ročné několik desitek milionú litrů. Mineráni vody Českého masivu jsou nejčaste uhičité, tzv kyselky V Karlovych Varech se vyskytui převážně jako temy (i vody s leplotou nad 20 "C), jeich teploty zde dosahul až přes 73 *c. KYSELKA - minerálni 2-3 I tekutin by měl denně vypit dospělý zdravý člověk voda s obsahem CO. minimalné 1 gl Váprik má pozivni vliv na pevnost kosti a zubů, prospivá funkci nervové soustavy. Jeho nedostatek se projevuje zubnimi kazy làmavosti kosti a zvýšenou podráždenosti. Sodik hraje roli v udržováni os- motického tlaku bunek, podili se na kontrole hospodařeni s vodou v organismu, vedeni nervových vzruchů nebo udrženi normálniho 10 dní vydrži člověk bez vody, bez jidla až 65 dní srdečniho rytmu. Ca Protékánim hrubými vrstvami země se voda čisti, filtruje a stává se podzemnim pramenem. Hořčik je základnim prvkem pro tvorbu energie v živých organismech. Podporuje funkci svalů a nervů a pomáhá předcházet únevé. Jeho nedostatek způsobuje napt. tasté kreče v nohou. Na Mg Už podle názvu je jasné, že minerálni vody obsahuji minerály. Vite ale, které minerály to jsou, v čem nám prospivaji a co naopak zpúsobuje jejich nedostatek? Drasik je düležity při procesu rustu a děleni buněk. Spolu se sodikem zajišfuje vedeni nervových vzruchů a kontrakci svali Jeho nedostatek se projevuje svalovou únavou a bolestmi hlavy. Vite, že: Voda podzemniho pramene se v podzemských hkubinách setkává 5 Oxidem uhličitým, kterým se nesyouje na slabou kyseinu uhličitou. Ta naleptá- và okolni horniny, razpoušti je a tim se obohacuje. Zhruba 20 % vody přijmeme z jidla, zbylých 80 % musi- me přijmout . Fe v tekutinách? Jód potřebujeme pro správnou funkci hormonů, které maji viv na tělesný rúst. Jód zlepšuje kvaltu kude, vlasů a nehtů. Zvýdenou potřebu tohoto prvku maji téhotné a kojici ženy. H,S co. CO. Pramenitá voda, která je obohacena o riené plyny (kromě oxi- du uhličtého to může být i sulfan), vystupuje na povrch nebo se čerpá. Když se pramen vody setká s horkými plyny, vyvěrá pod tlakem töchto plynů ze zemé jako horký pramen. Fluor je dúležitý pro kosti a krésný úsměv - napomáhá tvorbé zdrevé skloviny a zpomaluje razvinuti zubniho kazu. Pfi jeho nedostatet- ném phijmu docházi ke zvýšené kazivosti chrupu Ke zvláště ceněným látkám, které jsou ovšem pfitomny jen v malých koncentracich, patři jodidy, fluoridy nebo železo. Z plynů bývà nejběžnějši oxid uhličity a sulfan. DĚTI KOJÍCÍ MATKY DOSPĚLÍ SENIOŘI KOJENCI SPORTOVCI Nejepši je pramentá nebo mirně mineralizovaná minerál- Pile denné 2,5-3 Itry tekutin. Nejvhodnějši je neperlivá pramenità nebo nizce Připravujte stravu po- moci balenė kojenecké vody nebo vody pro připravu kojenecké stravy. Neni totiż njak upravována. ni voda Vhodné jsou i bylnné čaje vyrobené z podzemni vody. Silný čaj a káva nejsou Základem je prame nitá voda a minerálni voda doplhujici minerálni látky. Behem dne vypijte 2-3I vody. Vhodné jsou pramerité nebo málo a středně mineralizované vody. Nevhodné jsou sině mi- neralizované vody, protože serioři maji velmi často kardiovaskulárni onemocněni a choroby ledvin. Dükžitė je védomé a lizené pravidelné piti Před výkonem vypite postupné 0,3-0,5 I vody. Po sportu je dobré i nadale přjimat vētši množstvi tekutin, Hodi se minerálni vody a nápoje obsahujici hofčik. a středně mineralizovaná voda, připadně speciálni čaje pro kojci matky. vhodné. 2DROJE Wpednog karunce MWet 2014 NEWS LAB.c

International day of water

shared by Newslab on Apr 17
34 views
0 shares
0 comments
International day of water

Publisher


Designer


Writer


Category

Environment
Did you work on this visual? Claim credit!

Get a Quote

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size