Click me
Transcribed

2015 "ULUSLARARASI TOPRAK YILI (THE INTERNATİONAL YEAR OF SOİL, IYS) " OLARAK İLAN EDİLDİ

TOPRAKLARIMIZI TOPRAĞA BAĞIMLIYIZ ÖZEL HEDEFLER KORUYALIK Topraklarımız büyüyen şehirler, ormansızlaştırma, sürdürülemez toprak kullanımı ve yönetimi, çevre kirliliği, aşırı otlatma ve iklim değişikliği nedeniyle tehlike altında bulunuyor. Sağlıklı gıda üretiminin esasını sağlıklı toprak oluştüruyor Toprak olmadan yiyecek, yakıt ve tibbi amaçlarla üretlen bitkiler de Sivil toplum ve karar alıcılar arasında farkındalığı artırmak Toplumu eğitmek Günümüzde toprakların verimliliğindeki düşüş gelecek kuşakların ihtiyaçlarının karşılanamaması tehlikesini ortaya çıkarıyor. Toprak dünyadaki biyoçeşitliği destekliyor ve dörtte birini barındırıyor Toprak karbon döngüsünde anahtar rol oynayarak iklim değişikliği le uyum ve mücadeleye yardımcı oluyor Toprak kaynalannın sürdürülebilir şekilde kullanımı için gerekli olan etkili politikalan ve eylemleri desteklemek Sürdürülebilir toprak yönetimi etkinliklerine yatırımı teşvik etmek Verimli bir gıda sistemi, kırsal kesim için daha iyi geçim imkanları ve sağlıklı çevre için sürdürülebilir toprak ve tarla yönetiminin desteklenmesi gerekiyor. Toprağın suyu tutuma ve filtreleme özelligi insanların su baskınlarına ve kuraklıklara karşı direncini Toprak yenilenemez ve gıda güvenliği ve sürdürülebilir geleceğimiz açısından mutlaka korunması gereken bir kaynak Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) ve 2015 sonrası kalkınma gündemi süreçleri ile bağlantılı girişimleri güçlendirmek Toprak enformasyonu toplanması ve her seviyede izlenmesi konularında hızlı arttınyor. bir şekilde kapasite artınmına gidilmesi ULUSLARARASI TOPRAK YILI 2015

2015 "ULUSLARARASI TOPRAK YILI (THE INTERNATİONAL YEAR OF SOİL, IYS) " OLARAK İLAN EDİLDİ

shared by betul.bekman.3 on Feb 17
62 views
0 shares
0 comments
2015, BM Genel Konseyi tarafından, "Uluslararası Toprak Yılı (The International Year of Soil, IYS) " olarak ilan edildi. IYS 2015, küresel çapta toprak ortaklıkları ile Hükümetler ve Birl...

Publisher


Writer


Category

Environment
Did you work on this visual? Claim credit!

Get a Quote

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size