Click me
Transcribed

Uzana Festival Carbon Footprint

АН ПОИНА Фст УзанаПолянаФест се провежда Всяка година през юли в гeографския център на България- Узана. Npe3 2013 r., noceTUTEANTE Ha фестивала се увеличиха с над 30%. Изложителите също нарастнаха с близо 35%. Площ: 12 декара -50% Емисиите СО2 от 2012 2013 транспорт намаляха два пъти спрямо 2012 r. Въглеродният отпечатък на УзанаПолянаФест 2013, свързан с консумираната енергия, също бе намален почтИ два пъти. --. СОг емисиите от отпадъци слабо се Повишиха В сравнение с 2012 г. 2012 -48% 2013 2012 13% 2013 SNSK

Uzana Festival Carbon Footprint

shared by senski on Jan 15
335 views
1 shares
0 comments
Uzana Festival 2013 Carbon Footprint visualization & comparison with 2012. No lie factor.

Designer

Asen Nenov

Category

Entertainment
Did you work on this visual? Claim credit!

Get a Quote

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size