Click me
Transcribed

Ser vi det samme

Inklusionsprocenten har ligget stabilt på cirka 94,4 siden 2009, men der er en målsætning om, at den skal op på 96. MINISTERIETS BILLEDE AF INKLUSION Inklusionen betyder én elev mere i hvertredje klasse i 2015, Kilde: Ministeriet for Børn og Undervisning Pengene skal følge medeleverne fra specialskolerne ud inormal- undervisningen. SER VI DET SAMME?, Inklusionen har allerede store konsekvenser, siger flertallet af de cirka 500 lærere, Scharling Research har spurgt ien undersøgelse for Folkeskolen. Meniministeriets kikkert tegner der sig et noget andet billede. 51% har elever, som tidligere ville have været iet specialtilbud. 77% atdin har fået flere elever med diagnoser inden for de seneste fem år. 52% får mindre støtte til elever med diagnoser, end de fik for fem år siden. LÆRERNES BILLEDE AFINKLUSION Kilde: Scharling Reseach for fagbladet Folkeskolen Grafik: Peter Yde Jensen Research: Pernille Aisinger

Ser vi det samme

shared by peteryde on Feb 26
157 views
0 shares
0 comments
Inklusionen har allerede store konsekvenser, siger flertallet af de cirka 500 lærere, Scharling Research har spurgt i en undersøgelse for Folkeskolen. Men i ministeriets kikkert tegner der sig et n...

Source

Unknown. Add a source

Category

Education
Did you work on this visual? Claim credit!

Get a Quote

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size