Click me
Transcribed

Ayanga Tsahilgaani talaarh barimtuud

АЯНГА ЦАХИЛЕААНЫ ТАЛААРХ БАРИМТУУД AAHTA ILAXHJITAAHÜI XAJIYYH IIor | AAHra yaxunraaHbi 70% xanyyH opoHA rappar" Аянганд цохиулсан нийт хумүүсийн 10% нь тухайн уед |Флоридад байсан Empire State Building и дунджаар 24 удаа жилд аянганд ниргуупдаг. 2007 оны 7 сард, Пакистаны алслагдсан тосгонд 30 хун аянганд ниргуулж амь |насаа алдеан. Гэвч 8 минутын дотор 24 удаа ниргуулж байсан. Сингапур аянга |Венесуэлийн Кататумбо гол дээр жилийн 160 цахилгааны идэвхижилээраз далхийд дзэгуурт ордог. хоногт нь аянга |минутанд хзд хэдн удаагийн давтамжтай буудаг байна. Кифука жижиг тосгон бол хамгийн их аянга буудаг газар бегеед кв.км тутамд 158 удаа |аянга буудаг байна. 68 YX3P Шинэ Уэльсийн Дорригогийн дэргэдэх тосгонд аянганы нэг цохилтоор хорогджээ. X 10,000,000 Эерэг цахилгаан аадар борооноос түруүлж 3X Roy Sullivan Аянганы буунаас НАРНЫ ГАДАРГУУ ДЭЭРХ ДУЛААНААС З ДАХИН ИХ БОЛДОГ 16 км өмнехөн эргэн тойрон дакь аялж чаддаг АГААРЫН ТЕМПЕРАТУР Хамгийн олон удаа цахилгаанд цохиулж амьд үлдсэнээрээ Гиннесийн номонд орсон. Ойн цагдаа хийдэг тэрээр 7 удаа аянганд цохиулжээ. 1972 он -Ойн байрандаа байхад нь цахилгаан | цахилж тууний ус шатсан байна. 1970 он - Аянга 1973 OH - Pon аадар борооноос зутаж байхад нь цахилгаан цахилж түүний баруун талыг онож, гутал нь суга усэрсэн байна. гэрийх нь хажуугийн цахилгааны трансформаторт ойж түүний зүун мерийг тулсэн. 1969он - 1976 OH - Замын Сонин жигтэй хажуугийн модонд ойсон аянга тууний |машин руу орж түүнийг оносон байна. |Vлнззс зугтаж байхдав 6 двх удвагаа аянганд ниргуулсэн. 1942 он - Харуулын 1977 OH цамхагт аадар борооноос нуугдаж байгад цахилгаанд цохиулж, хелендее хагас инчийн тулэгдэлт авчэ. Загасчилж байхад нь туунийг аянга ниргэсэн байна. Цахилгввнд захиулсныхав двраа тээрэзр ургзлжлүүлан бвавгайтай тулалдсан аж Бороо хур ихтэй жил болж байгаа учраас та бухэн аянга, цахилгаанаас болгоомжлоорой www.mandal.mn 2005 оны 11-р сар 3 үхэр мэдээгүй болсон байсан боловч эдгэрсэн байна.

Ayanga Tsahilgaani talaarh barimtuud

shared by odmaa on Aug 16
337 views
0 share
0 comments
Холоос харахад гайхалтай энэ үзэгдлийн цаана ямар хүчтэй байгалийн үйл явц явагдаж байдагийг мэдэх үү. Гэрли...

Source

Unknown. Add a source

Category

Education
Did you work on this visual? Claim credit!

Get a Quote

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size