Click me
Transcribed

University of Economics Graduate's Wages/ Wynagrodzenia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego

DETERMINANTY WYNAGRODZENIA $4 ABSOLWENTÓW UEP* Oszacowanie parametrów modelu regresji liniowej, zmienna zależna - wartość miesięcznego wynagrodzenia netto w złotych. ref. Wartość referencyjnia $ CHARAKTERYSTYKA ABSOLWENTA $ KOBIETA ŚREDNIA OCEN ZE STUDIÓW -300,58 423,25 STAŁA PRACA DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE (w miesiącach) PODCZAS STUDIÓW 320,89 15,00 CHARAKTERYSTYKA ZATRUDNIENIA ZMIENNE WIELKOŚĆ ORGANIZACJI STANOWISKO WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ | ZATRUDNIENIE GOSPODARCZA KIEROWNICZE W SEKTORZE PRYWATNYM DUŽE PRZEDSIĘBIORSTWA >250 pracowników 671,53 610,33 361,59 SEKTOR ref. ref. 609,70 304,30 ZATRUDNIENIA 46,51 -100,88 -0,69 224,47 ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA działalność profesjonalna, naukowa, techniczna i ubezpieczeniowa działalność pozostałe sektory pozostała działalność usługowa handel hurtowy i detaliczny finansowa przetwórstwo przemysłowe informacja i komunikacja 50-250 pracowników MIEJSCE ZAMIESZKANIA -462,57 Poznań lub powiat poznański ref. MAŁE wojewódźtwo wielkopolskie, inne miejscowości PRZEDSIĘBIORSTWA -175,03 do 50 pracowników wojewódźtwo mazowieckie 771,90 inne wojewódźtwa 46,08 -541,28 poza Polską 3033.04 Apata Polasik

University of Economics Graduate's Wages/ Wynagrodzenia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego

shared by agata.polasik on Feb 12
349 views
0 shares
0 comments
Inphographic based on the parameters estimating of the linear regression model, dependent variable - the value of net monthly salary in polish złoty. Infografika przedstawiająca oszacowanie pa...

Source

Unknown. Add a source

Category

Economy
Did you work on this visual? Claim credit!

Get a Quote

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size