Click me
Transcribed

The last rhinoceros (in Vietnamese)

• Những con tê giác cuối cùng • Nguy cấp Tìm kiếm nơi trú ẩn tại các khu vực Di sản Thế giới UNESCO Sau khi phát triển mạnh mẽ trong 20 triệu năm, các loài tê giác trong tình trạng cực kì nguy cấp tìm được một nơi trú ẩn cuối cùng tại các khu vực Di sản Thế giới UNESCO. Te giác Sumatra (Dicerorhinus sumatrensis) Những số liệu về tê giác – tăng và giảm Tê giác trắng miền Nam Sách đỏ IUCN SẮP BỊ ĐE DỌA Bị săn bắn đến mức gần như tuyệt chủng trong thời kì thuộc địa. Các nỗ lực bảo tồn đấy tâm huyết đã mang đến một sự hồi phục còn khiêm tổn nhưng bén vững. Ceratotherium simum simum 1895 100 1948 550 1987 4,665 1997 8,440 2010 20,165 *********** Tê giác Ấn Độ Tô niác trắng mfền Bắc Nhữ the hoang Nay dưoc cho rằng đã g c t nhận vào năm 2006. tuyệt chủng trong môi trường hoang da. Còn bảy cá thể sống sót trong tình trạng glam cắm. da cuối cùng được ghi Sách đó IUCN, SẮP NGUY CẤP Rhinoceros unicornis Ceratotherium simum cottoni Sách đỏ IUCN 2007 2,800 1981 350 cực KÌ NGUY CẤP 1910 1920 50 200 1952 350 2012 3,264 1969 2,230 1971 650 1991 2011 30 Tê giác đen Sách đỏ IUCN C KÌ NGUY CẤP Tê giác Sumatra Diceros bicornis Dicerorhinus sumatrensis Sách đó IUCN CỰC KÌ NGUY CẤP 1990 3,800 1993 1999 2011 2,300 2,700 4,880 2007 300 2012 120-140 1970 65,000 Một trong những động vật có vú hiếm nhất và trong tình trạng nguy cấp nhất trên thế giới. Việc thiết lập một quần thế thứ hai ngoài khu vực nhạy cảm của Vườn Quốc gia Ujung Kulon ở Indonesia là vô cùng cần thiết và cấp bách để đảm bảo tốt hơn tương lai của loài. Một phân loài ở Đông Dương đã tuyệt chủng vào năm 2010 khi cả thể cuối cùng được ghỉ nhận đã bị sản bắn trộm để lấy sùng. Tê giác Java Rhinoceros sondaicus Sách đó IUCN CỰC KÌ NGUY CẤP 1953 50 2012 35-44 • Nhữ ng mối đe dọa lớn nhất • NẠN SĂN BẮN TRỘM ĐỂ LẤY SƯNG 700 650 NẠN SĂN BẮN 550 TRỘM Ở NAM PHI MẤT ĐI MÔI TRƯỜNG SỐNG 0 Nam Phi là nhà của hơn 70% số lượng tê giác toàn cầu. Nạn sản bắn trộm tê giác trắng đã tăng vọt nghiêm trọng trong năm năm gần dây, từ chỉ hơn mười vụ vào năm 2007, lên đến 668 vụ vào năm 2012. 景 500 668 CẢ THỂ ĐÃ BỊ SẢN BẢN TRỘM ở NAM PHI TRONG NĂM 2012 Chiếc sưng được thèm muốn của Tê giác • Được cho rằng có khả năng chữa bệnh trong y học cổ truyền châu Á Hiện nay được bán bởi các tay buôn lậu như một phương thuốc chữa các chứng sau khi say, một bệnh lý với các dấu hiệu đau đầu, buồn nôn sau khi uống rượu quá nhiều và chữa ung thư. Thành phần chủ yếu là keratin, Theo ước tính có 4,063 sừng tế giác được vận chuyển tới các thị trường bất hợp pháp ở châu Á từ châu Phi từ năm 2009 đến tháng móng tay và tóc. 9 năm 2012. Trước đây, được tạo dáng thành các kiểu cán dao gắm truyền thống ở Yemen, mặc dù hiện nay đây không còn là một thị trường quan trọng. oại protein trong • Các nơi trú ẩn cho Tê giác thuộc Di sản Thế giới Tê giác phải đấu tranh để sinh tổn trong các khu vực sống ngày càng thu hẹp. Các khu bảo tổn tư nhân và các vườn quốc gia, một số là các khu vực Di sản Thế giới, là nơi trú ẩn cuối cùng của tê giác. Thế Các Vườn Quốc ga Verén Quốc gia Manas và Vưrởn Quốc gia Kaziranga - Ấn Độ BẢO TỒN TẾ GIC ẤN ĐỘ NEPAL và ẤN ĐỘ Các khu vực Di sản Thế giới Nepal Vtan Vurớn Quốc gia Chitwan - Nepal Bangladesh Từng trên bờ vực tuyệt chủng, các chính sách và chương trình bảo tồn hiệu quả của chính phủ đã thành công - số lượng tăng từ 50 cá thể vào năm 1910 lên đến hơn 2,800 hiện nay. Ấn Độ sản Khu vực Châu Phi Thái Lan Khu bảo fôn Game - Tanzania The Thế giáy a The Malaysia Vưởn Quốo gia Serongeti - Tanzanla Công viên Dất ngập nước ISimangalise - Nam Phi Vướn Quốc gia Ujung Kulon BẢO TỒN TẾ GIÁC ĐEN VƯỞN QUỐC GIA SERENGETI, TANZANIA Phân bố hiện nay BẢO TỒN TẾ GIÁC JAVA VƯỜN QUỐC GIA UJUNG KULON, INDONESIA Phân bố ban đầu Khu vực Di sản Thế giới Dự án bảo tồn tė giác kéo dài 5 năm đang được thực hiện. Té giác được trả về từ Nam Phi và số lượng đang tăng lên. Lực lượng đặc nhiệm bảo vệ tẻ giác khỏi các tay săn bắn trộm. Khu vực Di sản Thế giới Nơi cư trú của 44 cá thể tế giác cuối cùng. Quần thể gặp khó khăn do không gian sống bị giới hạn. Nếu núi lửa Krakatoa gần đó phun trào, toàn bộ loài có nguy cơ biến mất. Thế picy BẢO TỒN TẾ GIÁC SUMATRA Di sản Rưng mưa Nhiệt đới Sumatra Khu vực Di sản Thế giới Mặc dù không có cá thể tê giác nào được ghi nhận gần đây ở Vườn Quốc gia KerinciSeblat, các bảy ảnh giúp các nhà khoa học ước tính một quần thế có thể lên đến 25 cá thể ở Vườn Quốc gia GunungLeuser. Theo ước tính có đến 50 cá thể nữa đang sống tại Vườn Quốc gia Bukit Barisan Selatan, một bộ phận khác của khu Di sản Thế giới này. Di sản Rung mua Nhiệt đới Sumatra Các Vởn Quốc gia Bukit Barisan Selatan và GunungLouser Thái Lan Nhưng việc này không hề dễ dàng... Indonesia Sách đó IUCH CỰC KÌ NGUY CẤP CÔNG VIÊN QUỐC GIA GARAMBA, CỘNG HÒA DÂN CHỦ CONGO TÊ GIÁC TRẮNG MIỀN BẮC Edtioow Khu vực Di sản Thế giới Phân bố rộng lớn và rải rác - khó bảo vệ khỏi người săn bắn trộm. Các nhóm phiến loạn vũ trang gây khó khăn cho việc quản lý. Được công bố là khu Di sản Thế giới trong tình trạng nguy hiểm vào năm Nguồn: CITES, IUCN, TRAFFIC, UNESCO và wWF Đóng góp: deltaBRAVO - thiết kế: Bao-Tram Tran - bản dịch tiếng Việt Được thực hiện vớól sự giúp đô của United Nations Online Volunteers O 2013 UNESCO 1984. http://whc.unesco.org Được cho rằng đã tuyệt chủng trong môi trường hoang dă vào năm 2011. CAI CHẾT CỦA TẾ GIÁC TRANG BỞI NẠN SAN BAN TRỌM • Những con tê giác cuối cùng • Nguy cấp Tìm kiếm nơi trú ẩn tại các khu vực Di sản Thế giới UNESCO Sau khi phát triển mạnh mẽ trong 20 triệu năm, các loài tê giác trong tình trạng cực kì nguy cấp tìm được một nơi trú ẩn cuối cùng tại các khu vực Di sản Thế giới UNESCO. Te giác Sumatra (Dicerorhinus sumatrensis) Những số liệu về tê giác – tăng và giảm Tê giác trắng miền Nam Sách đỏ IUCN SẮP BỊ ĐE DỌA Bị săn bắn đến mức gần như tuyệt chủng trong thời kì thuộc địa. Các nỗ lực bảo tồn đấy tâm huyết đã mang đến một sự hồi phục còn khiêm tổn nhưng bén vững. Ceratotherium simum simum 1895 100 1948 550 1987 4,665 1997 8,440 2010 20,165 *********** Tê giác Ấn Độ Tô niác trắng mfền Bắc Nhữ the hoang Nay dưoc cho rằng đã g c t nhận vào năm 2006. tuyệt chủng trong môi trường hoang da. Còn bảy cá thể sống sót trong tình trạng glam cắm. da cuối cùng được ghi Sách đó IUCN, SẮP NGUY CẤP Rhinoceros unicornis Ceratotherium simum cottoni Sách đỏ IUCN 2007 2,800 1981 350 cực KÌ NGUY CẤP 1910 1920 50 200 1952 350 2012 3,264 1969 2,230 1971 650 1991 2011 30 Tê giác đen Sách đỏ IUCN C KÌ NGUY CẤP Tê giác Sumatra Diceros bicornis Dicerorhinus sumatrensis Sách đó IUCN CỰC KÌ NGUY CẤP 1990 3,800 1993 1999 2011 2,300 2,700 4,880 2007 300 2012 120-140 1970 65,000 Một trong những động vật có vú hiếm nhất và trong tình trạng nguy cấp nhất trên thế giới. Việc thiết lập một quần thế thứ hai ngoài khu vực nhạy cảm của Vườn Quốc gia Ujung Kulon ở Indonesia là vô cùng cần thiết và cấp bách để đảm bảo tốt hơn tương lai của loài. Một phân loài ở Đông Dương đã tuyệt chủng vào năm 2010 khi cả thể cuối cùng được ghỉ nhận đã bị sản bắn trộm để lấy sùng. Tê giác Java Rhinoceros sondaicus Sách đó IUCN CỰC KÌ NGUY CẤP 1953 50 2012 35-44 • Nhữ ng mối đe dọa lớn nhất • NẠN SĂN BẮN TRỘM ĐỂ LẤY SƯNG 700 650 NẠN SĂN BẮN 550 TRỘM Ở NAM PHI MẤT ĐI MÔI TRƯỜNG SỐNG 0 Nam Phi là nhà của hơn 70% số lượng tê giác toàn cầu. Nạn sản bắn trộm tê giác trắng đã tăng vọt nghiêm trọng trong năm năm gần dây, từ chỉ hơn mười vụ vào năm 2007, lên đến 668 vụ vào năm 2012. 景 500 668 CẢ THỂ ĐÃ BỊ SẢN BẢN TRỘM ở NAM PHI TRONG NĂM 2012 Chiếc sưng được thèm muốn của Tê giác • Được cho rằng có khả năng chữa bệnh trong y học cổ truyền châu Á Hiện nay được bán bởi các tay buôn lậu như một phương thuốc chữa các chứng sau khi say, một bệnh lý với các dấu hiệu đau đầu, buồn nôn sau khi uống rượu quá nhiều và chữa ung thư. Thành phần chủ yếu là keratin, Theo ước tính có 4,063 sừng tế giác được vận chuyển tới các thị trường bất hợp pháp ở châu Á từ châu Phi từ năm 2009 đến tháng móng tay và tóc. 9 năm 2012. Trước đây, được tạo dáng thành các kiểu cán dao gắm truyền thống ở Yemen, mặc dù hiện nay đây không còn là một thị trường quan trọng. oại protein trong • Các nơi trú ẩn cho Tê giác thuộc Di sản Thế giới Tê giác phải đấu tranh để sinh tổn trong các khu vực sống ngày càng thu hẹp. Các khu bảo tổn tư nhân và các vườn quốc gia, một số là các khu vực Di sản Thế giới, là nơi trú ẩn cuối cùng của tê giác. Thế Các Vườn Quốc ga Verén Quốc gia Manas và Vưrởn Quốc gia Kaziranga - Ấn Độ BẢO TỒN TẾ GIC ẤN ĐỘ NEPAL và ẤN ĐỘ Các khu vực Di sản Thế giới Nepal Vtan Vurớn Quốc gia Chitwan - Nepal Bangladesh Từng trên bờ vực tuyệt chủng, các chính sách và chương trình bảo tồn hiệu quả của chính phủ đã thành công - số lượng tăng từ 50 cá thể vào năm 1910 lên đến hơn 2,800 hiện nay. Ấn Độ sản Khu vực Châu Phi Thái Lan Khu bảo fôn Game - Tanzania The Thế giáy a The Malaysia Vưởn Quốo gia Serongeti - Tanzanla Công viên Dất ngập nước ISimangalise - Nam Phi Vướn Quốc gia Ujung Kulon BẢO TỒN TẾ GIÁC ĐEN VƯỞN QUỐC GIA SERENGETI, TANZANIA Phân bố hiện nay BẢO TỒN TẾ GIÁC JAVA VƯỜN QUỐC GIA UJUNG KULON, INDONESIA Phân bố ban đầu Khu vực Di sản Thế giới Dự án bảo tồn tė giác kéo dài 5 năm đang được thực hiện. Té giác được trả về từ Nam Phi và số lượng đang tăng lên. Lực lượng đặc nhiệm bảo vệ tẻ giác khỏi các tay săn bắn trộm. Khu vực Di sản Thế giới Nơi cư trú của 44 cá thể tế giác cuối cùng. Quần thể gặp khó khăn do không gian sống bị giới hạn. Nếu núi lửa Krakatoa gần đó phun trào, toàn bộ loài có nguy cơ biến mất. Thế picy BẢO TỒN TẾ GIÁC SUMATRA Di sản Rưng mưa Nhiệt đới Sumatra Khu vực Di sản Thế giới Mặc dù không có cá thể tê giác nào được ghi nhận gần đây ở Vườn Quốc gia KerinciSeblat, các bảy ảnh giúp các nhà khoa học ước tính một quần thế có thể lên đến 25 cá thể ở Vườn Quốc gia GunungLeuser. Theo ước tính có đến 50 cá thể nữa đang sống tại Vườn Quốc gia Bukit Barisan Selatan, một bộ phận khác của khu Di sản Thế giới này. Di sản Rung mua Nhiệt đới Sumatra Các Vởn Quốc gia Bukit Barisan Selatan và GunungLouser Thái Lan Nhưng việc này không hề dễ dàng... Indonesia Sách đó IUCH CỰC KÌ NGUY CẤP CÔNG VIÊN QUỐC GIA GARAMBA, CỘNG HÒA DÂN CHỦ CONGO TÊ GIÁC TRẮNG MIỀN BẮC Edtioow Khu vực Di sản Thế giới Phân bố rộng lớn và rải rác - khó bảo vệ khỏi người săn bắn trộm. Các nhóm phiến loạn vũ trang gây khó khăn cho việc quản lý. Được công bố là khu Di sản Thế giới trong tình trạng nguy hiểm vào năm Nguồn: CITES, IUCN, TRAFFIC, UNESCO và wWF Đóng góp: deltaBRAVO - thiết kế: Bao-Tram Tran - bản dịch tiếng Việt Được thực hiện vớól sự giúp đô của United Nations Online Volunteers O 2013 UNESCO 1984. http://whc.unesco.org Được cho rằng đã tuyệt chủng trong môi trường hoang dă vào năm 2011. CAI CHẾT CỦA TẾ GIÁC TRANG BỞI NẠN SAN BAN TRỌM

The last rhinoceros (in Vietnamese)

shared by UNESCO on Jun 16
129 views
0 shares
0 comments
In Vietnamese: After thriving for 20 million years, critically endangered rhino species find a last refuge in UNESCO World Heritage Sites Get the latest news about #WorldHeritage @UNESCO

Designer


Category

Animals
Did you work on this visual? Claim credit!

Get a Quote

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size