Kirkatron

Kirkatron
Staten Island, New York, United States (USA)
comics, sci-fi, apocalyptical stories.