Thống Kê Phim Rạp Việt Nam 2012 (Vietnamese Version)

shared by Beanshine on Jan 14, 2014 in Entertainment

Thống Kê Phim Rạp Việt Nam 2012 (Vietnamese Version)

shared by Beanshine on Jan 14, 2014 in Entertainment

154 views

0 faves

0 comments

ĐIỂM MỚI TRONG BIỂU ĐỒ NĂM 2012: - Bổ sung lượng phim phát hành theo tháng ở từng nhà phát hành - Thể loại phổ biến được thống kê theo từng tháng - B...
Category: Entertainment

Publisher:

Beanshine

Designer:

Duy Le
Did you work on this visual? Claim credit!

Embed Code

Switch to Wordpress Code
Click below to copy
Customize size