Thống Kê Phim Chiếu Rạp Việt Nam 2011 (Vietnamese Version)

shared by Beanshine on Jan 06, 2014 in Entertainment

Thống Kê Phim Chiếu Rạp Việt Nam 2011 (Vietnamese Version)

shared by Beanshine on Jan 06, 2014 in Entertainment

500 views

0 faves

0 comments

Thống kê hàng năm thị trường phim chiếu rạp ở Việt Nam. Dự án cung cấp thông tin, dữ liệu cho phép người đọc hiểu hơn về thị trường phim ở Việt Nam. Th...
Tags: vietnam, cinema
Category: Entertainment

Published by

Designed By

Duy Le
Did you work on this visual? Claim credit!

Embed Code

Switch to Wordpress Code
Click below to copy
Customize size