Joomla qua những con số

shared by joomlaviet on Jul 30, 2012 in Technology

Joomla qua những con số

shared by joomlaviet on Jul 30, 2012 in Technology

200 views

0 faves

0 comments

Cộng đồng Joomla! Việt Nam Joomla được phát triển liên tục trong 7 năm. Hiện có rất nhiều thay đổi so với phiên bản đầu tiên. Với infographic dưới đây, bạ...
Tags: joomla
Category: Technology

Published by
Did you work on this visual? Claim credit!

Embed Code

Switch to Wordpress Code
Click below to copy
Customize size