Giao diện người dùng hệ thống FORD MYKEY

shared by HaiNH1993 on May 05, 2014 in Transportation

Giao diện người dùng hệ thống FORD MYKEY

shared by HaiNH1993 on May 05, 2014 in Transportation

48 views

1 fave

0 comments

FORD MYKEY là hệ thống an toàn của FORD được tích hợp trên các xe ô tô của hãng để đảm bảo sự an toàn cho người sử dụng trên mỗi chặng đường. Infograph...
Tags: None.
Category: Transportation
Did you work on this visual? Claim credit!

Embed Code

Switch to Wordpress Code
Click below to copy
Customize size