Cách thức chuyển giao công nghệ trong ngành sản xuất máy bơm nước

shared by tranhieplh on Aug 21, 2014 in Business

Cách thức chuyển giao công nghệ trong ngành sản xuất máy bơm nước

shared by tranhieplh on Aug 21, 2014 in Business

37 views

0 faves

0 comments

chuyển giao công nghệ hiện đang là một đề tài nóng, nó mở ra nhiều cơ hội cho các nước đang phát triển, các nước có công nghệ kém phát triển. Chuyển giao ...
Tags: None.
Category: Business
Did you work on this visual? Claim credit!

Embed Code

Switch to Wordpress Code
Click below to copy
Customize size