Các vị trí hiển thị của quảng cáo Facebook

shared by HaiNH1993 on Jul 22, 2014 in Social Media

Các vị trí hiển thị của quảng cáo Facebook

shared by HaiNH1993 on Jul 22, 2014 in Social Media

192 views

1 fave

0 comments

Cùng tìm hiểu về loại hình quảng cáo Facebook và vị trí hiển thị các mẫu quảng cáo trên mạng xã hội Facebook.
Tags: None.
Category: Social Media
Did you work on this visual? Claim credit!

Embed Code

Switch to Wordpress Code
Click below to copy
Customize size