Bạn đang đánh mất khách hàng như thế nào?

shared by HaiNH1993 on May 15, 2014 in Technology

Bạn đang đánh mất khách hàng như thế nào?

shared by HaiNH1993 on May 15, 2014 in Technology

28 views

1 fave

0 comments

Thiết kế Website để bán hàng là một chuyện. Quan trọng là bạn có bán được hàng và lôi kéo được khách hàng tới Website hay không. Infographic này nói về các n...
Tags: None.
Rank: 8635 of 12179 in Technology
Did you work on this visual? Claim credit!

Embed Code

Switch to Wordpress Code
Click below to copy
Customize size