استفاده از سنسورهای تبلت در فعالیت روزانه

shared by farassoo on Jul 07, 2014 in Computers

استفاده از سنسورهای تبلت در فعالیت روزانه

shared by farassoo on Jul 07, 2014 in Computers

35 views

1 fave

0 comments

تبلت های فراسو از معدود تبلت های موجود در بازارهستند که در رنج قیمتی خود ، دارای 13 سنسور داخلی قدرتمند می باشند...
Tags: None.
Category: Computers

Published by

Designed By

Mersedeh Maghsoodi
Did you work on this visual? Claim credit!

Embed Code

Switch to Wordpress Code
Click below to copy
Customize size