Центарски љубовни приказни - Пиво после 7?

shared by Parkobran on Apr 04, 2013 in Politics

Центарски љубовни приказни - Пиво после 7?

shared by Parkobran on Apr 04, 2013 in Politics

923 views

0 faves

1 comment

Инфографик за ефектите од владината политика за забрана на продажба на алкохол во вечерните часови. Политика...
Tags: None.
Source: Unknown. Add a source
Category: Politics
Did you work on this visual? Claim credit!

Embed Code

Switch to Wordpress Code
Click below to copy
Customize size